Corona en astrologie (deel II) - Blog - Leukermet2

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Corona en astrologie (deel II)

Gepubliceerd door in blog ·
Soms kan ik me ergeren aan de onwetendheid, ja ik durf het zelfs dwaasheid noemen, van vele mensen, die wel geloven in de microwereld (virussen, microben, dna’s …), maar halsstarrig zijn in hun ongeloof tegenover de macrowereld (planeten, sterrenbeelden en tal van hemellichamen). Dat de microwereld de mensheid kan bepalen, wordt in het algemeen aangenomen. Maar nog steeds blijven vele menselijke denkvermogens halsstarrig de invloed ontkennen van ook de macrowereld die de mensheid bepaalt. Het is dus niet alleen de microwereld, maar ook de macrowereld die de mensheid beïnvloedt (en ook, ja, uw persoonlijk leven! Neem dat maar aan)

De gezondheidscrisis die we nu op dit moment meemaken is een gevolg van menselijke dwaasheid en onwetendheid. Hierover heb ik reeds geschreven in een vorig blog (gisteren) en heb ik tevens de essentiële oplossing gegeven: respect voor de onderliggende rijken (bodem, plant en dierenrijk). Dat deze oplossing alleen maar kan toegepast worden wanneer de mensheid in staat is om afstand te doen van zelfzucht en eigenbelang, is een feit.

Er bestaan vele regels. Zo hebben we o.a. verkeersregels en vele andere regels die men ‘wetten’ noemt. Maar duidelijk begrijpen vele denkvermogens nog niet dat er Universele Wetten zijn, die gelden in ons geheel zonnestelsel en universum. Zo hebben we de wet van ‘oorzaak en gevolg’. Dit betekent dat alles wat is en alles wat zich concreet voordoet, een gevolg is van een oorzaak, en dat elk gevolg op zich opnieuw een oorzaak is van een ander gevolg ( een soort domino-effect dus).

Dat we nu deze crisis beleven werd door menig goede astrologen voorspeld. Ik ga het nog even in het kort herhalen. Het coronavirus, de massale volksverhuizingen en de vele problemen die de mensheid nu ervaart, is nog maar het begin. Het is een eerste kleine uiting en gevolg van menselijke dwaasheden. Er komt nog meer zolang de mensheid niet uitstapt uit alle misbruiken, huichelarij en vele onmenselijkheden. De mensheid leert op dit moment een ernstige les. De mensheid zal pas in 2026 hieruit haar lessen leren. Dat is dan weer hoopgevend. De mensheid staat op het punt belangrijke transformaties te beleven.

Hoe komt ik tot deze stelling? Ik baseer mij op astrologische wetenschap, waar helaas nog vele denkvermogens (uit angst?) niets van willen weten.  Er is een conjunctie van de zwarte maan met Cheiron in de daadkrachtige energie van het teken Ram, waar de strijdlustige Mars zegeviert. Deze constellatie op zich schept een zeer groot spanningsveld tussen Universele Krachten en de krachten van de Wereld van Vormen (d.w.z. een spanning tussen de Universele Wetten en de menselijke vormen). Het genezingsproces zal duren tot eind dit jaar 2020.

Naast boven beschreven constellatie is nog een ophopende constellatie te zien van Pluto (de planeet van de dood en transformatie), Saturnus (de planeet die beperkingen oplegt en tevens de wet van Oorzaak en Gevolg in stand houdt) en Jupiter (de planeet die alles groter maak). Dit zal leiden tot revoluties, financiële crisissen en onverwachte reacties van de natuur. Het teken Ram zal tot eind dit jaar zijn energie naar onze planeet laten uitwerken.

Dit schrijven is niet bedoeld om u depressief te maken. Immers, zoals altijd, heeft alles twee zijden. Jupiter en Cheiron zijn tevens genezende krachten. Dit betekent dat deze planeten de mensheid (indien zij er open voor willen staan) de nodige genezende en herstellende krachten kunnen geven. Terwijl de crisis toeneemt, zal tegelijk genezing mogelijk zijn. Deze genezing zal zich tonen in de transformatie die de mens zal ondervinden. We kennen wel de spreuk: wie niet horen wil moet voelen.

Deze spreuk heb ik tevens in mijn werk ‘God spreekt vanuit de hemel’ (niet meer te verkrijgen) aangehaald. De mensheid is doof geweest, maar zal geleidelijk aan horen en zien. Dit zal een feit zijn, gezien het lentepunt geleidelijk aan het teken Waterman nadert (ze verlaat het tijdperk van de Vissen). In het genoemde werk en in mijn recente cursus meditatie heb ik enige voorspellingen gedaan i.v.m. het Watermantijdperk. Velen zijn doof gebleven en vinden mijn visie belachelijk. Maar ik herhaal: wie niet horen wil moet voelen.

Enerzijds ben ik blij dat de genoemde voorspellingen juist zijn gebleken. Anderzijds is het bedroevend dat deze harde lessen hun tol zullen eisen. BodemRIJJK, plantenRIJK, dierenRIJK, mensDOM.

Enkele tips om te coroanacrisis te doorstaan: sauna, warme dranken, immuniteit versterkende middelen zoals knoflook, handen wassen, gorgelen van zoutig water, veel water drinken (warm), veel verse groenten en fruit, gember, vliebloesem, bakken in kokosvet, gebruik veel knoflook, gember en kaneel, beperk suikers, beperkt alcohol, frisdrank en junkfood, slaap voldoende, fietstochten in het groen, echinacea, tijm, vlier, eucalyptus, zwarte bes, spirulina, shitake, reishi, vit A, C en D, selenium, probiotica, zink.

Tot slot: de coronavirus zal even snel verdwijnen als ze is opgekopen. Binnen een periode van 10 jaar zal ze opnieuw opduiken om dan voor goed te verdwijnen. Hopelijk .vindt u dit niet belachelijk, maar ziet u dit schrijven als een uitnodiging om deel te nemen aan de vele volle maanmeditaties, die over de gehele wereld worden gegeven.
Geen commentaren


www.leukermet2.be
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu