Word wakker! - Blog - Leukermet2

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Word wakker!

Gepubliceerd door in blog ·
We willen allen zuiverheid bereiken. We willen allen onschuld bereiken. We willen allen liefde bereiken. We willen allen gelukzaligheid bereiken. We willen allen wijsheid bereiken … we willen altijd maar bereiken en we doen onze uiterste best om dit te bereiken. De vraag is echter: valt er iets te bereiken? Zijn we niet reeds waar wij zo naar streven? Zijn wij in essentie niet zuiver? Zijn wij niet de onschuld? Zijn we niet liefde?

Ik denk het wel. We zijn reeds wat we willen zijn, alleen we zijn het vergeten. En omdat we het vergeten zijn, doen wij alle mogelijke inspanningen, volgen wij opleidingen en cursussen, gaan wij te rade bij psychologen of andere personal coaches om dat alles te bereiken. We beseffen niet eens dat er eigenlijk niets te bereiken valt. Het enige wat we moeten doen is : wakker worden en het ons herinneren. We hoeven enkel bewust te worden van wat er al is, want we zijn het gewoon vergeten.
 
 
Wat zijn we vergeten? We zijn vergeten wat er al altijd in ons aanwezig is geweest en nog is, ononderbroken. Omdat het ononderbroken is, zijn we er niet bewust van, want het is automatisch. Het is zoals ademhalen. We hoeven er ons niet van bewust te zijn van het feit dat we ademen. Het gebeurt automatisch en het is niet omdat we niet bewust zijn van het feit dat we ademen, dat we niet meer ademen.
 
 
We slapen
 
Ook datgene wat we willen bereiken of zo graag willen, is ononderbroken in ons. Noem het harmonie, vrede, onschuld, zuiverheid, authenticiteit, het goddelijke in ons … hoe je het ook noemt, het is ononderbroken aanwezig in ons. We zijn het vergeten. Het is zo automatisch dat we het vergeten zijn.

Omdat we het vergeten zijn, moeten we het opnieuw ontdekken. Het is zo iets als wakker worden. We worden ’s morgens wakker en we weten niet waar we zijn. Misschien weten we zelfs niet wie we zijn. Maar als we alert worden, dan herinneren we ons waar we zijn, wie we zijn, wat er is gebeurd. We zijn er altijd geweest, maar we sliepen.

 
 
We zijn al wie we willen zijn. Dit is wat ik bedoel. We zijn slapend en we moeten nu wakker worden. We moeten enkel bewust worden, uit onze droom ontwaken, een ontwaken uit een illusie, uit een toestand van slaap naar wakker worden.

Hoe kunnen we wakker worden?

Hoe kunnen we wakker worden? Is er een techniek? Ja, er is een weg om uit onze droomtoestand te komen. Het is zoals een wekker die ons wakker kan doen maken. Maar een wekker is kunstmatig en dat houdt gevaren in. In onze slaaptoestand kunnen we de wekker in onze droom inbouwen en dromen we dat we bv klokken horen en we blijven verder dromen. We slapen verder. De wekker heeft ons dan misleid. De wekker zou ons wakker moeten maken, maar hij werd een deel van onze droom. De techniek om wakker te worden moet dus een natuurlijke techniek zijn.

Een goed techniek is de techniek van 'waarnemer zijn' door afstand te scheppen tussen jezelf en datgene wat je waarneemt, zoals een vogel in de lucht die op afstand ziet.

Word als waarnemer bewust van elke sensatie, ononderbroken bewust. Als je wandelt, wandel bewust. Voel elke stap die je zet. Als je moet niezen, nies dan bewust. Als je bang bent, voel je angst. Als je ongerust bent, voel je ongerustheid. Wees continue bewust. Dit is de techniek. Word continue de sensatie gewaar. Dan word je de waarnemer van je sensatie en dat is de manier om je er niet mee te identificeren. Dan ben je vrij. Als je bewust gewaar wordt, dan ben je de waarnemer en dan schep je automatisch een afstand tussen jezelf als waarnemer en het waargenomene. Je kan niet tegelijk én de waarnemer én het waargenomene zijn. Je kan niet tegelijk waarnemen en datgene zijn wat waargenomen wordt.

Ga op een stoel zitten

Men hoeft geen ingewikkelde of krampachtige lichaamshoudingen aannemen om deze techniek toe te passen. Een meditatiehouding is vooral een houding waarbij men gemakkelijk zit. Ikzelf pas reeds meer dan 20 jaar deze dagelijkse meditatieve houding aan, en dit voor 15 minuten per dag. Ga rustig zitten op een stoel. Leg beide handen in je schoot. Sluit de voeten. Sluit de ogen. Adem rustig in en uit. Word bewust van je ademhaling. Voel je lichaam inademen en uitademen. Word de waarnemer van je lichaam dat ademt. Voel je de waarnemer, een bewustzijn in je lichaam, die je in- en uitademend lichaam waarneemt. Verander eens je manier van ademen. Tel bv tot 5 bij het inademen, wacht 5 tellen en ga dan gedurende 5 tellen uitademen en wacht opnieuw 5 tellen voor je inademt. Doe dit bewust. Adem bewust. Voel hoe de lucht je lichaam binnen dringt en hoe je lichaam uitzet. Voel bij het uitademen het omgekeerde. Voel je lichaam en voel de warmte of koude van de lucht die je inademt.

Als je dit dagelijks doet en je kan je concentratie op je ademhaling heel goed vasthouden, ga dan een korte wandeling maken en zet elke stap bewust. Stuur je voeten. Wees een bewustzijn dat je lichaam doet voortbewegen, stap per stap en dit terwijl je in- en uitademt. Word de bestuurder van je lichaam. Het is zoals je met een auto rijdt. Je bent de bestuurder en je stuurt bewust je auto.
 
Doe deze oefeningen dagelijks voor een lange tijd, tien minuutjes per dag. Langzamerhand zal je bewuster worden van wat je zegt, van je spreken, je handelen, je denken, je voelen. Je wordt de bewuste waarnemer  en plots … zal je wakker worden. Het kan een lange tijd duren voor dit plots besef ontstaat. Het kan een tijd duren voor je beseft dat je niet moet zoeken naar al datgene waar je zo naar streeft. Je zal plots bewust worden dat je al bent wat je wilde zijn. Het kan wel een tijdje duren. Het is dus voor de volhouders. In ieder geval spaar je vele centen uit aan workshops voor persoonlijke groei, psychologische sessies, bezoek aan dokters en psychiaters edm.
 Geen commentaren


www.leukermet2.be
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu