Mediteren met volle maan - Leukermet2

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Mediteren met volle maan

MEDITEREN TIJDENS VOLLE MAAN

Gedurende het jaar 2018 - 2019 wordt tijdens Volle Maan door tal van mensen over de gehele wereld gemediteerd met de bedoeling tot een ruimer bewustzijn te komen. Dit ruimer bewustzijn brengt ons in kennis van wie we werkelijk zijn en wat ons doel is.


In het komend jaar 2018 - 2019 wordt iedere maand één bijeenkomst voor meditatie gehouden in de periode van volle maan, beginnend met Ram en eindigend in het teken Vissen.

Wat zullen deze bijeenkomsten inhouden?

Er zal ten eerste uiteengezet worden hoe wij als incarnerende doelstellingen (zielen genoemd) evolueren doorheen de verschillende dierenriemtekens over de verschillende levens. De betekenis van de tekens en hun planetaire heersers zal worden uitgelegd. Dit is de 'esoterische astrologie'of de astrologie van de Ziel.

Er zal uitleg worden gegeven over de energie van de verschillende dierenriemtekens, over de krachten van hun planetaire heersers die de 7 stralen naar de aarde overbrengen. Ook zal een bondige en duidelijke uiteenzetting worden gegeven over de betekenis van bepaalde occulte begrippen.  Elke wetenschap heeft zijn eigen terminologie en dit zal geleidelijk uiteengezet worden. Per maand wordt 1 sterrenbeeld besproken, zowel astronomisch, astrologisch als mythologisch. Daarna wordt er gemediteerd.

We krijgen kennis over de evolutie en bedoeling van ons leven op deze planeet. Het zal ons dichter brengen bij en in contact brengen met datgene wat ons bezielt. Het zal ons een duidelijker beeld geven over wat de bedoeling is van onze hedendaagse problemen, hetzij de individuele problemen als de problemen van de mensheid. Deze meditaties zullen ons bewust maken over de evolutie van onze ziel, onze taak op deze planeet, de te verwerken hoedanigheden en de bedoeling van ons leven op deze planeet. We krijgen niet alleen inzicht over de evolutie van onze eigen ziel, maar tevens over de evolutie van de mensheid in zijn geheel.

Staan we alleen?

Nee. Deze meditatie worden door een hele groep mensen over de gehele planeet gedaan. Dit gebeurt met ondersteuning van Lucis Trust en World Good Will. Lucis Trust en Wereld Goede Wil hebben een raadgevend statuut bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties. Zij zijn erkend door het Bureau voor Publieke Voorlichting van de Verenigde Naties, als zijnde een Niet-Gouvernementele Organisatie of NGO. Zo maken Trust en Wereld Goede Wil deel uit van een gemeenschap van vele honderden NGO's die een actieve rol spelen bij de VN.

In telepathische verbinding met alle deelnemers, ook met anderen over de gehele wereld die deelnemen, wordt gedachtekracht gestuurd ter bevordering van juiste menselijke verhoudingen ... wat in deze tijd broodnodig is.

Plaats en tijd van bijeenkomst

Deze meditaties worden gehouden in Nieuwpoort bij Stefaan privé Franslaan 13c/102.
VOLLE MAANBIJEENKOMSTTEKEN
31 maart om 14:37 uVrijdag 30 maart om 20:15 uRAM
30 april om 2:59 uMaandag 30 april om 20:15 uSTIER
29 mei om 16:20 uMaandag 28 mei om 20:15uTWEELINGEN
28 juni om 6:54 uWoensdag 27 juni om 20:30 uKREEFT
27 Juli om 22:22 u (maansverduistering!)Donderdag 26 juli om 20:30 uLEEUW
26 augustus 13.58 uZaterdag 25 augustus om 20:30 uMAAGD
25 september om 4:59 uMaandag 24 september om 20:30 uWEEGSCHAAL
24 oktober om 18:47 uDinsdag 23 oktober om 20:30 uSCHORPIOEN
23 november om 6:41 uDonderdag 22 november om 20:15 uBOOGSCHUTTER
22 december om18:50 uVrijdag 21 december om 20:15 uSTEENBOK
21 januari om 6:17 uMaandag 21 januari om 20:15 uWATERMAN
19 februari om 16:53 uMaandag 18 februari om 20:15 uVISSEN
Kostprijs en Inschrijving
De kostprijs voor de 12 bijeenkomsten bedraagt 60 €. Men is vrij om al of niet de cursus aan te schaffen aan de prijs van 37 € (in papier, 80 blz) of 14 € (digitaal). Indien je de cursus niet wenst aan te schaffen, kun je hem tijdens de bijeenkomst gratis lenen.
Inschrijving kan via onderstaand formulier.

De kostprijs is  60€ (5 € per bijeenkomst) en zal deels gebruikt worden als steun voor de NGO's zoals GAIA en WORLD GOOD WILL (Lucis Trust). Waarom slechts 5 €/bijeenkomst? Terwijl enkele sommigen (heel) veel geld vragen voor de meditaties, vinden wij dat deze vorm van meditatie gratis dient te gebeuren, want de inspanning om mee te werken aan deze vorm van werelddienst vraagt op zich een ernstige mentale investering, vraagt moed en volharding.

Bij gunstig weer kunnen de deelnemers de volledige maansverduistering op 27 juli gratis komen zien in onze telescoop aan het strand te Nieuwpoort. En als we geluk hebben kunnen we tevens de planeet Mars zien in conjunctie met de maan.

Meer info en verloop van de meditatie
Deze meditatie is een meditatie tijdens volle maan met als doel een nauwer contact te bereiken tussen de mensheid en de Hiërarchie. De energieën die elke maand instromen brengen specifieke hoedanigheden met zich mee van het sterrenbeeld dat de betreffende maand beïnvloedt. Ze verankeren de "goddelijke hoedanigheden" in het menselijk bewustzijn. Deze occulte meditatie heeft volgende stadia:
1. Samensmelten van de groep (mentaal)
2. Het bouwen van éénlijnigheid naar de Geestelijke Hiërarchie van de planeet, het planetaire hart, de grote Ashram van Sanat Kumara en naar Christus in het hart van de Hiërarchie. We trekken een lijn van licht door naar Shamballa, het Centrum waar de Wil gekend is
3. Visualisatie van de extra-planetaire energieën die instromen vanuit Shamballa en uitgestraald door de Hiërarchie naar de Mensheid
4. Meditatie over het dierenriemteken van de specifieke maand, d.i. meditatie naar inzicht
5. Visualisatie van de drie energieën die zich uitstorten doorheen de planeet Aarde en daar verankerd worden, zodat het Plan zich kan manifesteren.
6. De groepsbevestiging
7. Distributie over de 5 planetaire centra London, Darjeeling,New York, Genève en Tokyo, waardoor het bewustzijn van de gehele mensheid overstraald wordt  d.m.v. de Grote Aanroep.

Inschrijven via mail of via onderstaand formulier.


 Wenst zich in te schrijven en de cursus digitaal te ontvangen (74 €)
 Wenst zich in te schrijven en de cursus op papier te ontvangen (97€)
 Wenst zich enkel in te schrijven zonder geschreven cursus (60 €)
 Wenst zich niet in te schrijven maar enkel de cursus digitaal te ontvangen (14 €)
 Wenst zich niet in te schrijven maar enkel de cursus op papier te ontvangen (37 €)

 
www.leukermet2.be
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu