Meditatie - Leukermet2

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Meditatie

MEDITEREN TIJDENS VOLLE MAAN

Gedurende het jaar 2018 - 2019 wordt tijdens Volle Maan door tal van mensen over de gehele wereld gemediteerd met de bedoeling tot een hoger bewustzijn te komen. Dit hoger bewustzijn brengt ons in kennis van wie we werkelijk zijn.


In het komend jaar 2018 - 2019 wordt iedere maand een bijeenkomst gehouden in de periode van volle maan, beginnend met Ram in de maand april 2018 en eindigend in de maand maart 2019.

Wat zullen deze bijeenkomsten inhouden?

Er zal ten eerste uiteengezet worden hoe wij als zielen evolueren doorheen de verschillende dierenriemtekens over de verschillende levens. De betekenis van de tekens en hun planetaire heersers zal worden uitgelegd. Dit is de 'esoterische astrologie'of de astrologie van de Ziel.

Er zal uitleg worden gegeven over de energie van de verschillende dierenriemtekens, over de krachten van hun planetaire heersers die de 7 stralen naar de aarde overbrengen. Ook zal een bondige en duidelijke uiteenzetting worden gegeven over de betekenis van bepaalde occulte begrippen.  Elke wetenschap heeft zijn eigen terminologie en dit zal geleidelijk uiteengezet worden.

We krijgen kennis over de evolutie en bedoeling van ons leven op deze planeet. Het zal ons dichter brengen bij en in contact brengen met datgene wat ons bezielt. Het zal ons een duidelijker beeld geven over wat de bedoeling is van onze hedendaagse problemen, hetzij de individuele problemen als de problemen van de mensheid. Deze meditaties zullen ons bewust maken over de evolutie van onze ziel, onze taak op deze planeet, de te verwerken hoedanigheden en de bedoeling van ons leven op deze planeet. We krijgen niet alleen inzicht over de evolutie van onze eigen ziel, maar tevens over de evolutie van de mensheid in zijn geheel.

Om deel te nemen aan deze meditaties is enige ervaring in meditatie aanbevolen. Studenten en ex-studenten aan de Arcanaschool zijn welkom.

Staan we alleen?

Nee. Deze meditatie worden door een hele groep mensen over de gehele planeet gedaan. Dit gebeurt met ondersteuning van Lucis Trust en World Good Will. Lucis Trust en Wereld Goede Wil hebben een raadgevend statuut bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties. Zij zijn erkend door het Bureau voor Publieke Voorlichting van de Verenigde Naties, als zijnde een Niet-Gouvernementele Organisatie of NGO. Zo maken Trust en Wereld Goede Wil deel uit van een gemeenschap van vele honderden NGO's die een actieve rol spelen bij de VN.

In telepathische verbinding met alle deelnemers, ook met anderen over de gehele wereld die deelnemen, wordt gedachtekracht gestuurd ter bevordering van juiste menselijke verhoudingen ... wat in deze tijd broodnodig is.

Plaats van bijeenkomst

Deze meditaties worden gehouden in Nieuwpoort. Dit zal telkens op een donderdagavond om 19.45 u. Exacte data worden na inschrijving meegedeeld.

Kostprijs en Inschrijving
De deelname voor de 12 bijeenkomsten (1 X per maand) is vrijblijvend in welke vorm ook (fles wijn, kleine financiële bijdrage, een zakje aardappelen, een bundel prei ...).
Deelnemers kunnen ook uitgenodigd worden om op andere momenten gezellig samen te komen voor een etentje (Stefaan & Carine verzorgen de maaltijd).
Men kan tijdens de bijeenkomsten vrijwillig het boek aankopen "God spreekt vanuit de Hemel", geschreven door Stefaan Werbrouck.
Dit boek is een begeleiding bij de volle maanmeditaties.
In dit werk wordt astronomie, astrologie en Griekse mythologie gecombineerd. Astrologie wordt op een wetenschappelijke wijze uiteengezet. Het is geen onwetenschappelijke astrologie zoals men vaak kan vinden in boekjes en kranten.
De 13 sterrenbeelden (geen 12 zoals vaak wordt beweerd) worden besproken. Hoe beweegt onze aarde doorheen ons zonnestelsel? Wat is een zwart gat? Hoe zijn sterrenbeelden onstaan? Welke energieën worden vanuit de sterren naar onze planeet gestuurd? .... We zijn allen overtuigd dat de mens beïnvloed wordt door de microkosmos (virusssen, genen, DNA ...), maar vinden het nog moeilijk om aan te nemen dat wij ook door de macrokosmos (zon, maan, planeten, sterrenbeelden ...) worden beïnvloed. Toch is dit zo.
Meer info en verloop van de meditatie
Deze meditatie is een meditatie tijdens volle maan met als doel een nauwer contact te bereiken tussen de mensheid en de Hiërarchie. De energieën die elke maand instromen brengen specifieke hoedanigheden met zich mee van het sterrenbeeld dat de betreffende maand beïnvloedt. Ze verankeren de "goddelijke hoedanigheden" in het menselijk bewustzijn. Deze occulte meditatie heeft volgende stadia:
1. Samensmelten van de groep (mentaal)
2. Het bouwen van éénlijnigheid naar de Geestelijke Hiërarchie van de planeet, het planetaire hart, de grote Ashram van Sanat Kumara en naar Christus in het hart van de Hiërarchie. We trekken een lijn van licht door naar Shamballa, het Centrum waar de Wil gekend is
3. Visualisatie van de extra-planetaire energieën die instromen vanuit Shamballa en uitgestraald door de Hiërarchie naar de Mensheid
4. Meditatie over het dierenriemteken van de specifieke maand, d.i. meditatie naar inzicht
5. Visualisatie van de drie energieën die zich uitstorten doorheen de planeet Aarde en daar verankerd worden, zodat het Plan zich kan manifesteren.
6. De groepsbevestiging
7. Distributie over de 5 planetaire centra London, Darjeeling,New York, Genève en Tokyo, waardoor het bewustzijn van de gehele mensheid overstraald wordt  d.m.v. de Grote Aanroep.

Inschrijven via mail of via onderstaand formulier.


 Wenst deel te nemen aan de meditaties in Oudenaarde

 
www.leukermet2.be
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu