Meditatie - Leukermet2

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Meditatie

MEDITEREN TIJDENS VOLLE MAAN

Gedurende het jaar 2018 - 2019 wordt tijdens Volle Maan door tal van mensen over de gehele wereld gemediteerd met de bedoeling het Plan op aarde te herstellen. Dit hoger bewustzijn brengt ons in kennis van wie we werkelijk zijn.


In de loop van 2018 - 2019 wordt iedere maand een bijeenkomst gehouden in de periode van volle maan, beginnend met Ram in de maand april.

Wat zullen deze bijeenkomsten inhouden?

Er zal ten eerste uiteengezet worden hoe wij als zielen evolueren doorheen de verschillende dierenriemtekens over de verschillende levens. De betekenis van de tekens en hun planetaire heersers zal worden uitgelegd. Dit is de 'esoterische astrologie'of de astrologie van de Ziel.

Er zal uitleg worden gegeven over de energie van de verschillende dierenriemtekens, over de krachten van hun planetaire heersers die de 7 stralen naar de aarde overbrengen. Tegelijk zal d.m.v. de Griekse en Romeinse mythologie deze sterrenbeelden worden verklaard. Ook zal een bondige en duidelijke uiteenzetting worden gegeven over de betekenis van bepaalde occulte begrippen.  Elke wetenschap heeft zijn eigen terminologie en dit zal geleidelijk uiteengezet worden.

Ten tweede zullen de sleutelwoorden of mantra's worden gebruikt ten einde de energieën, die de evolutie naar de Innerlijke Werkelijkheid, Ziel of Hoger Bewustzijn ondersteunen, te aanroepen. Met deze mantra's zullen we in meditatie gaan.

Tevens zal over de betekenis van het hart worden gemediteerd, over liefde en relaties, geld en carrière, vergeving e.a. onderwerpen.

Dit alles zal ons het antwoord geven op de vraag: "Wie ben ik?" We krijgen kennis over de evolutie en bedoeling van ons leven op deze planeet. Het zal ons dichter brengen bij en in contact brengen met Datgene wat ons bezielt. Het zal ons een duidelijker beeld geven over wat de bedoeling is van onze hedendaagse problemen, hetzij de individuele problemen als de problemen van de mensheid. Deze meditaties zullen ons bewust maken over de evolutie van onze ziel, onze taak op deze planeet, de te verwerken hoedanigheden en de bedoeling van ons leven op deze planeet. We krijgen niet alleen inzicht over de evolutie van onze eigen ziel, maar tevens over de evolutie van de mensheid in zijn geheel.

Om deel te nemen aan deze meditaties is enige ervaring in meditatie aanbevolen. Studenten en ex-studenten aan de Arcanaschool zijn welkom.

Staan we alleen?

Nee. Deze meditatie worden door een hele groep mensen over de gehele planeet gedaan. Dit gebeurt met ondersteuning van Lucis Trust en World Good Will. Lucis Trust en Wereld Goede Wil hebben een raadgevend statuut bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties. Zij zijn erkend door het Bureau voor Publieke Voorlichting van de Verenigde Naties, als zijnde een Niet-Gouvernementele Organisatie of NGO. Zo maken Trust en Wereld Goede Wil deel uit van een gemeenschap van vele honderden NGO's die een actieve rol spelen bij de VN

Plaats van bijeenkomst

Deze meditaties worden gehouden in Oudenaarde. Dit zal telkens op een donderdagavond om 19.45 u.

Data 2018 - 2019

13 april                           
11 mei
8 juni
6 juli
10 augustus
7 september
5 oktober
2 november
30 november
4 januari
1 februari
1 maart

Inschrijving
Om het studiemateriaal voor te bereiden is het nodig dat wij weten hoeveel mensen er zullen deelnemen aan deze meditaties. Daarom dient men zich vooraf in te schrijven via onderstaand formulier.
Iedere deelnemer ontvangt, mits kennis van geboortedag, -uur en -plaats, zijn eigen radix (stand van de planeten bij zijn geboorte).
Meer info en verloop van de meditatie
Deze meditatie is een meditatie tijdens volle maan met als doel een nauwer contact te bereiken tussen de mensheid en de Hiërarchie. De energieën die elke maand instromen brengen specifieke hoedanigheden met zich mee van het sterrenbeeld dat de betreffende maand beïnvloedt. Ze verankeren de "goddelijke hoedanigheden" in het menselijk bewustzijn. Deze occulte meditatie heeft volgende stadia:
1. Samensmelten van de groep (mentaal)
2. Het bouwen van éénlijnigheid naar de Geestelijke Hiërarchie van de planeet, het planetaire hart, de grote Ashram van Sanat Kumara en naar Christus in het hart van de Hiërarchie. We trekken een lijn van licht door naar Shamballa, het Centrum waar de Wil gekend is
3. Visualisatie van de extra-planetaire energieën die instromen vanuit Shamballa en uitgestraald door de Hiërarchie naar de Mensheid
4. Meditatie over het dierenriemteken van de specifieke maand, d.i. meditatie naar inzicht
5. Visualisatie van de drie energieën die zich uitstorten doorheen de planeet Aarde en daar verankerd worden, zodat het Plan zich kan manifesteren.
6. De groepsbevestiging
7. Mediterenover de taal van het hart, wijsheid van het hart, de kracht van het hart, geld en carrière, synchroniciteit, liefde en relaties e.a.)
8. Distributie over de 5 planetaire centra London, Darjeeling,New York, Genève en Tokyo, waardoor het bewustzijn van de gehele mensheid overstraald wordt  d.m.v. de Grote Aanroep.

Opmerking
De 12 meditaties bespreken de 12 dierenriemtekens. Het is een feit dat het ene teken groter is dan het andere en daarom is het begrijpelijk dat de zon niet in het teken staat waarover wordt gemediteerd. Zo stond de zon in het teken 'Kreeft' terwijl wordt aangenomen dat astronogisch de zon in het teken 'Leeuw' staat. Voor de astronoom is dit niet begrijpelijk. Esoterici nemen aan dat als gevolg van  'gezamenlijke gedachtenkracht' het niet zo belangrijk is waar de zon precies staat. Het gaat om het feit dat indien de vele esoterici dezelfde gedachte sturen, dat dit zijn werkzame gevolgen heeft. Om deze redenen en andere redenen (vb. de precessiebeweging van de aarde) gaat een esoterische astroloog zich nooit wagen op voorspellingen.

Inschrijven via mail of via onderstaand formulier.


 Wenst deel te nemen aan de meditaties in Oudenaarde

 
www.leukermet2.be
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu