Syntonic Meditatie - Leukermet2

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Syntonic Meditatie

Nota: dit hier is een zeer korte versie van onze lezingen over syntonic meditatie
WAT IS SYNTONIC MEDITATIE?
Syntonie is een woord dat afgeleid is uit het Grieks: 'syn' en 'tonic'. Deze term wijst op de bedoeling van deze vorm van meditatie, nl. een evenwicht bereiken in de tonus van het zenuwstelsel. De term 'syntonic' wordt gebruikt in de Syntonic Optometry en werd ontwikkeld door dr. H. Spitler, O.D., M.D.

Ik (Stefaan is de spreker) volgde als optometrist deze opleiding aan de State University te New York in de jaren '80. Zo kwam ik voor het eerst in contact met kleur- en lichttherapie. Aanvankelijk werd deze therapie in de jaren '50 en '60 toegepast door optometristen om ogen te ontspannen en beter te zien. Sinds dr. H.Spitler kon aantonen dat licht- en kleurtherapie waardevol is, werd deze techniek sinds de jaren 70' onderricht op tal van universiteiten in de V.S.
Syntonic Meditatie is hieruit afgeleid. Het is een heel eenvoudige vorm van meditatie die de bedoeling heeft om de balans te herstellen in ons Autonoom Zenuwstelsel. Dit zenuwstelsel is verantwoordelijk voor het al of niet stress-vrij leven. Het is een wetenschappelijk feit dat stress de hoofdoorzaak is van heel wat ongemakken en ziekten waarmee onze westerse maatschappij te kampen heeft.

Wellicht is de term Transcendente Meditatie bij velen meer bekend.
T.M. heeft dezelfde positieve uitwerkingen en doelstellingen als Syntonic Meditatie, maar gebruikt andere technieken. Terwijl T.M. gebruik maakt van klanken, maakt Syntonic Meditatien naast het gebruik van klanken,  ook gebruik van mantras en licht en kleur.

KLANK, MANTRAS EN KLEUR

Niet alleen klanken, maar ook kleuren hebben een zeer belangrijke invloed op onze gemoedstoestand. Zowel klank als kleur zijn energieën, uitgedrukt in frekwenties of in lichtgolven. De klanken van heavy metal zijn totaal anders dan de klanken van de klassieke muziek. Beide muziekklanken hebben een grote invloed op ons mentaal en gevoelsleven, maar zijn wel zeer verschillend. Zo ook zal het actieve rood een totaal ander effect hebben dan het passievere indigo. Maar rood of welke andere kleur ook werkt niet bij iedereen op dezelfde manier. Daarom heeft syntonic optometrie een F.V.F.-test (functional visuel field) ontworpen om te bepalen welke kleur iemand in balans kan brengen. De ene kan zich beter voelen met rood, de andere kan met datzelfde rood een ongemakkelijk gevoel krijgen.

Naast kleuren gebruikt de Syntonic Meditatie ook klanken die gebaseerd zijn op eeuwenoude yogische principes. De OM-klank is hierbij wel de meest gebruikte klank en heeft weldoende effecten op iedereen. Iedereen heeft baat bij deze klank. De klanken zijn gebaseerd op de 7 energiecentra of de 7 zenuwvlechten (plexussen) van het menselijk lichaam.

De mantras die gebruikt worden in de Syntonic Meditatie zijn gebaseeerd astrologische principes. Ieder mens wordt geboren op een bepaald moment en op een bepaalde plaats. Deze plaats en dit moment van geboorte (dag, maand en uur) heeft zijn eigen sterrenbeelden. Een mens geboren in het energieveld van Ram heeft een totaal ander persoonlijk veld dan vb een Kreeft. Een Ram is veel impulsiever (rood) dan een Kreeft, die zich beter voelt in een energieveld waar geborgenheid (oranje) een grote rol speerlt. Op basis van astrologische berekeningen wordt het mantram bepaald.

VOORDELEN VAN SYNTONIC MEDITATION

Zoals hierboven geschreven, zijn de voordelen van Syntonic Meditatie identiek aan deze van T.M. Het belangrijkste voordeel is 'stressvrij' leven. Door het dagelijks toepassen van Syntonic Meditatie komt ons autonoom zenuwstelsel in een stabielere balans. Dit heeft tot gevolg dat wij onze omgeving heel wat rustiger gaan bekijken en vooral beleven. Het is deze rust die ons bevrijdt van depressies, fybromyalgie, C.V.S., burn-out, slecht slapen, nachtmerries, hoofdpijnen, gebrek aan concentratie, leermoeilijkheden, hartklachten, ademhalingsklachten en tal van andere ongemakken. Syntonic meditatie kunnen we omschrijven als 'het medicament' voor tal van klachcten. Syntonic meditatie biedt een hogere mentale creativiteit, een heel diepe fysieke rust, emotioneel welzijn, positieve ingesteldheid, mentale rust, herbronning in energie, de ontwikkeling van een alert geestelijk vermogen, zuurstofrijk bloed, balans in hartslag en bloeddruk, een betere ademhaling, verhoging van een zelfhelend vermogen ... kortom, een stabiele balans op fysiek, emotioneel en mentaal niveau.

Syntonic Meditatie verhoogt aldus enerzijds onze alertheid en tegelijk brengt ze ons in een heel diepe rust. Dit komt als gevolg van een verhoogd bewustzijn.

DRIE VORMEN VAN BEWUSTZIJN

We kunnen drie vormen van bewustzijn onderscheiden:
1. Het onderbewuste: dit is het bewustzijn die heel diep in ons aanwezig is en waarnaar hypnotische technieken zich richten. Het is dat bewustzijn dat ons verleden ervaringen omvat. Het is datgene wat we in het verleden hebben ervaren en opgedaan en ons heeft gemaakt tot wat we nu zijn. We kunnen door hypnose dit onderbewustzijn naar boven halen en ons zo terug brengen naar vorige perioden uit ons leven, zelfs naar de periode van onze geboorte (rebirthing genoemd).

2. Het bewuste: dit is het bewustzijn die we kennen. Dit bewustzijn staat voor alles wat we op deze tegenwoordige tijd ervaren. Deze vorm kunnen we indelen in twee toestanden van bewustzijn: a) het onbewust bewustzijn of datgene wat we wel weten, maar op dit moment niet aan denken. Je denkt vb niet aan wat je gisteren hebt gegeten tot iemand je de vraag sgteld: "Wat heb je gegeten gisteren?" Op dat moment ga je het onbewuste direct in een minimum van tijd naar boven brengen. Het onbewust bewustzijn is dus datgene wat gemakkelijk naar boven kan worden gebracht door herinnering
                    b) het tegenwoordig bewustzijn of ook het waarnemend bewustzijn genoemd. Het is datgene wat je nu doet. Je bent bewust van wat je nu doet, nl. je leest deze tekst. Het is een toestand waarbij je als 'waarnemer' of 'observer' de omgeving en omstandigheid van het NU waarneemt. Het is het alert zijn in het NU. Dit is het syntonisch of transcendent bewustzijn.

3. Het bovenbewustzijn: dit is het bewustzijn die je nog niet kent, maar in de toekomst zal kennen. Dit bovenbewustzijn neemt toe naarmate men alerter wordt in het tegenwoordig bewustzijn. Toen je nog kind was, had je een bepaald bewustzijn, maar je was nog niet op de hoogte van je momenteel bewustzijn. Het bewustzijn van de oermens is niet hetzelfde als het bewustzijn van de hedendaagse mens. De mensheid heeft heel wat evolutie en ervaring doorstaan om te komen wat zijn nu is. Hoe bewuster men het tegenwoordige of het NU beleeft, hoe alerter de mens is. Deze alertheid bevordert de ontwikkeling van het bovenbewustzijn. Sommigen leven heel onbewust en oppervlakkig en moeten verschillende malen tegen de lamp lopen voor ze het begrijpen. Dat wijst op een tekort aan tegenwoordig of waarnemend bewustzijn.

Syntonic meditatie brengt net als T.M. tot een hoger 'tegenwoordig bewustzijn'. D.w.z. dat men door deze meditatie bewuster gaat leven. De alertheid en concentratie neemt in een bijzondere grote mate toe. Deze alertheid gaat samen met een intens diepe rust.

Heel wat mensen hebben niet het vermogen om zich te bevrijden van de eerste vorm van bewustzijn, het onderbewustzijn. Ze lopen door het leven met een rugzak vol conditioneringen, verouderde visies, opgedane trauma's ... Bijgevolg wordt hun denken, gevoelens en handelingen hierdoor bepaald. Dit is een erkend feit in de psychologische wetenschap. Er is weinig spraken van alert zijn en leven als het ware op automatische piloot. Ze begrijpen niet wat er gebeurt en waarom er iets gebeurt. Ze geven dan ook vaak, wanneer ze met een probleem worden geconfronteerd, de schuld aan de buitenwereld en willen dan ook dat de buitenwereld verandert. Het zijn zij die vaak zeggen: "Ik vind dat dit moet veranderen". Ze zeggen ook: "Jij bent fout en jij moet veranderen." Ik herinner me situatie. Er was eens een vrouw die wilde scheiden van haar man. Zij heeft drie zussen. Na veel heen en weer getrek werd het E.O.T. (echtscheiding met onderlinge toestemming) door beide echtgenoten getekend. Een zus schelde haar uit, geruggesteund door de 2 andere en riep: "Ik vind dat je geen andere relatie mag hebben, want je huwelijk moet eerst uit de burgelijke stand uitgeschreven zijn!". Dit is duidelijk iemand die met een zware rugzak vol conditioneringen en bovendien iemand die wil dat de andere verandert. Zo'n mensen begrijpen niet dat de wereld niet kan worden veranderd. Ze begrijpen niet dat de mens moet veranderen en dat hierdoor wel de wereld zal veranderen. Wil je de wereld veranderen? Begin bij jezelf. Deze wijsheid kennen ze niet.

DE TECHNIEK

Syntonic meditatie is een heel eenvoudige techniek die zeer weinig inspanning vraagt, wel discipline Zij is zeer eenvoudig, maar vraagt de discipline van dagelijkse oefening. Deze discipline dient men zich eigen te maken. Het inslikken van een pilleke is misschien eenvoudiger, maar daarom zeker niet gezonder. De techniek is heel eenvoudig en vraagt slechts enkele minuten:

1. het dragen van de kleurfilter gedurende 20'. Dit draag je minimum drie keer per week, terwijl je vb de afwas doet, een wandeling maakt ... het normale dagelijkse leven. De kleur van de filter is heel persoonlijk en wordt gemeten via de F.V.F-test (functional visual field-test). Dit onderzoek is eenmalig en duurt 1 à 1.5 u. De gekozen filter kan variëren van rood tot paars of kan een samenstelling zijn van 2 of meerdere kleuren zoals groen-blauw, rood-geel ... Deze kleuren worden uitgedrukt in alfa- tot omegafilter.
2. het mediteren zelf. Dit duurt 10'. Hierbij zit je op een gemakkelijke stoel, beide voeten op de grond, handen in elkaar op de schoot en je concentreert je op jouw persoonlijk mantram, gebaseerd op het astrologisch energieveld van je geboorteplaats en -uur.
3. maandelijks deelnemen aan de groepsmeditatie en indien niet mogelijks, maandelijks langs komen voor nadere instructies.

VRAGEN

Hieronder enkele vragen die in onze voordrachten vaak worden gesteld

Ik heb geen 20' tijd om die filter te dragen. Is het dragen van de kleurfilter absoluut nodig?

Antwoord: Het dragen van de kleurfilter is niet verplicht. Vooral het mediteren zelf is belangrijk. Het dragen van de kleurfilter dient alleen maar om het meditatief groeiproces te ondersteunen en te versnellen.

Moet ik de meditaties 'smorgens doen of op een ander moment?

Antwoord: Kies het moment dat jou het best past. Wel is het aanbevolen om je meditatie elke dag op hetzelfde tijdstip te doen en bij voorkeur in dezelfde ruimte en op dezelfde stoel. Maar ook dat is niet een must.

Moet ik een speciale houding aannemen tijdens de meditatie?

Antwoord: Ga een zo comfortabel mogelijke houding aannemen. Zit gemakkelijk op een stoel, beide handen in je schoot en met gesloten ogen. Zorg dat je gemakkelijk zit. Liggend zou ik het niet doen. Dit kan je in slaap doen vallen en dit is niet de bedoeling.

Heb ik speciale muziek nodig?

Antwoord: Gebruik geen muziek. Dit kan hypnotisch werken. Laat je niet verstoren door welke geluiden ook. Zoek in het begin een stille ruimte of gebruik oordoppen. Met de tijd zul je erin slagen om je meditatie in niet-stille ruimten te doen. Je concentratie zal dusdanig toenemen dat niets je nog kan storen.

Kan Syntonic meditatie me genezen?

Ja. Syntonic meditatie is weliswaar geen vervanging van welke medische praktijk ook. Syntonic meditatie kan je bevrijden van tal van functionele klachten, maar NOOIT zal ze structurele klachten genezen zoals beenbreuik, hersenletsels, gevolgen. van fysieke trauma's (bv door een ongeval). Zoals ik in de lezing verteld heb, werkt Syntonic Meditatie op bevrijding van stress. Syntonics geneest alle klachten die gevolg zijn van stress en dat zijn er behoorlijk wat. En ook dit nog: ze voorkomt ernstige ziekten, ja, zelfs kanker, aids ... Stel dat je heel gehaast bent en je loopt van de trap en je struikelt, of je staat voor een deadline en het werk moet af en je krijgt een hartaanval ... ik kan tal van voorbeelden opsommen. Indien je alert zou zijn en in diepe rust, zou je niet onderhevig zijn aan de stress. Bijgevolg zou je niet gehaast zijn en zou je het ongeluk voorkomen. Weet ook dat je men een ingesteldheid van syntonic bewustzijn veel sneller en efficiënter kan werken, zonder dat er haast bij is. Je zal veel effectiever werken dan wie dan ook. In de V.S. wordt ook syntonic optometrie toegepast aan sportmensen om tot betere prestaties te komen.

Hoe kan ik mijn geboorte-uur kennen?

Dit kan je vragen in het gemeentehuis bij de dienst 'bevolking' in de gemeente of stand waar je bent geboren. Bij sommigen staat dit genoteerd in het huwelijksboekje van de ouders.

Ik ben geboren in Afrika en ken mijn ouders niet. Ik kan mijn geboorte-uur niet weten. Kan ik toch mijn mantra kennen?

Het mantra kan je niet gegeven worden en zal je beroep bijgevolg enkel beroep kunnen doen op de OM-klank, de klanken van de plexussen en de kleurenfilters. Het mantra kan niet worden gegeven.

Kunnen we ook astrologische beschrijvingen en voorspelllingen krijgen ?

Nee. Deze toepassing van de astrologie waarop je doelt is een antwoord op persoonlijke emotionele nieuwsgierigheid en hieraan doen we niet mee. De mantras die je worden gegeven zijn gebaseerd op de gegevens van de astronomische wetenschap

Je zegt dat de plaats waar en de tijd waarop je geboren bent een invloed heeft op je ingesteldheid. Is dit een bewezen wetenschappelijk feit?

Dit is niet bewezen door de exacte wetenschap, wel experimenteel bewezen door de esoterische wetenschap. De kwantumfysica heeft weliswaar reeds kunnen aantonen (tot ergernis van de klassieke fysici) dat alles energetisch met elkaar verbonden is. Alles bestaat uit energetische trillingen die in relatie met elkaar zijn verbonden. In de toekomst zal verder op dit inzicht worden gebouwd. Vele wetenschappers zijn hier heel concreet mee bezig. Het is niet omdat de esoterische wetenschap niet wordt erkend door de exacte of exoterische wetenschap, dat zij daarom geen wetenschap is. Misschien moeten we het begrip 'wetenschap' eens beter definiëren. Wat wordt bedoeld met wetenschap? Hierover kan veel worden gezegd. Is theologie, onderricht aan de universiteiten, een wetenschap? Is psychologie een wetenschap? Wat is wetenschap? Esoterie is de wetenschap van verhoudingen tussen energieën die aan de basis liggen van alle zichtbare en concrete verschijnselen. Alles is energie, maar hiervoor heb ik meer dan een uur nodig om hierover uit te breiden. Laten we het voorlopig als een axioma aannemen, net zoals ook de exacte wetenschap is gebaseerd op axioma's of niet bewijsbare stellingen. Ik denk hier vb aan de niet bewezen stellingen van de Euclydische meetkunde. Ook de wiskunde heeft zijn niet bewezen postulaten. Ook de communicatiewetenschap en vele andere wetenschappen hebben hun axioma's. Esoterie heeft ook zijn axioma's. Vanuit 4 axioma's waarop de esoterische wetenschap zich baseert, worden dan heel logische gevolgtrekkingen genomen.

Hoe lang moet men syntonic meditatie beoefenen vooraleer resultaat te krijgen?

Je ervaart reeds positieve effecten na één maand, maar deze zijn nog niet echt geïntegreerd in je dagelijkse gewoonten. Het is aanbevolen om de techniek 6 maand vol te houden met de dagelijkse discipline. Ik herhaal: dagelijkse meditatie is een must! Kun je dit niet opbrengen, begin dan niet aan syntonic meditatie. Zoek de oplossing dan buiten je en sluit je aan bij de groep mensen die zeggen dat de wereld moet veranderen, maar niet de discipline hebben om zelf te veranderen.

Waar wordt deze meditaties gegeven?

De kleurentest en meditaties worden enkel op afspraak in Nieuwpoort gegeven.

Wat kost zo'n begeleiding?

Het bepalen van je persoonlijke kleur en persoonlijk mantram wordt gedaan in een eerste sessie en duurt 2 u. De bril met kleurenfilter krijg je gratis mee. Je dient dagelijks te mediteren gedurende 10 minuten. Meer mag, niet minder.  De F.V.F-test voor je persoonlijke kleur, je astrologische gegevens voor je persoonlijk mantram, de instructies over de verrichten meditaties individueel - dit samen komt op 390 €. Uiteraard kun je ook nog bijkomende persoonlijke sessies aanvragen, maar deze komen op 70 €/max 2 u. Deze prijzen geldden reeds sinds februari 2015 en zijn nog geldig. Wijzigingen zijn altijd mogelijk. In groep kan, afhankelijk van de kostprijs van de zaalhuur, dit bedrag gehalveerd worden tot 195 € of minder.
 
www.leukermet2.be
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu